Copyright & disclaimer

© Copyright 2014 Popma & Popma Juweliers

Copyright: De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Popma & Popma Juweliers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Disclaimer: Popma & Popma Juweliers streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Ontwikkelingen op de wereldmarkt, voor grondstoffenprijzen en veranderende inzichten m.b.t. de vormgeving en fabricage van de op deze website getoonde producten en creaties kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.
De getoonde creaties zijn voorbeelden van handwerk - kleuren van materiaal en edelstenen worden individueel bepaald en kunnen afwijken van het getoonde op deze site - prijs- en modelwijzigingen worden altijd voorbehouden.
Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Popma & Popma Juweliers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Popma & Popma Juweliers
Popma & Popma Juweliers mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Popma & Popma Juweliers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Leverings- en betalingsvoorwaarden:
Popma & Popma Juweliers Is lid van de Nederlandse Juwelen- en Uurwerkenbranche (N.J.U.), onderdeel van de Federatie Goud en Zilver. Al onze diensten en leveringen geschieden volgens de voorwaarden van de N.J.U., welke voorwaarden wij u op eerste verzoek ter hand zullen stellen. Voor meer informatie zie: www.federatiegoudenzilver.nl